Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia z dnia 2 grudnia 2021 roku

Metryka

 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2021-12-16 14:54

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 28 października 2021

Metryka

 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2021-11-22 15:41

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 07 października 2020 roku

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 21 maja 2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Bandurska
  data wytworzenia: 2020-06-26
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2020-06-26 15:35

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 20 listopada 2019 roku

Metryka

 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2019-12-05 15:38

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 10 października 2019 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Bandurska
  data wytworzenia: 2019-10-31
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2019-10-31 12:18
 • zmodyfikował: Tomasz Nowaliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-31 12:20

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 20 września 2019 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Bandurska
  data wytworzenia: 2019-10-07
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2019-10-07 18:19

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Nowe Miasto informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Nowym Mieście do zatrudnienia na stanowisku Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Nowym Mieście


wybrany został PAN PRZEMYSŁAW OŁDAKOWSKI

zamieszkały Świercze

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
– pracownik socjalny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy – asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy – asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy – asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

Załącznik Nr 5a

       do Regulaminu

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy – asystent rodziny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście do zatrudnienia na stanowisku ASYSTENT RODZINY nie  został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

U z a s a d n i e n i  e:

Nie wpłynęła żadna oferta.

                                                                                Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Marianna Czarnecka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Czarnecka
  data wytworzenia: 2019-07-02
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2019-07-02 15:35

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

Załącznik Nr 5a

        do Regulaminu

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

– pracownik socjalny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście do zatrudnienia na stanowisku PRACOWNIK SOCJALNY nie  został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

U z a s a d n i e n i  e:

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

                                                                                Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Marianna Czarnecka

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Czarnecka
  data wytworzenia: 2019-07-02
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2019-07-02 15:33

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Nowe Miasto informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, do zatrudnienia na stanowisku ds. ochrony środowiska

wybrana została PANI JUSTYNA MAŁECKA zamieszkała

w Wólce Szczawińskiej.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Dyrektor Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście, ul. Ciechanowska 15, 09- 120 Nowe Miasto, do zatrudnienia na stanowisku: specjalista ds. kadr i płac wybrana została Pani Wioletta Borek.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście do zatrudnienia na stanowisku „inspektor ds. świadczenia wychowawczego” wybrana została Pan/i Katarzyna Świtalska, zamieszkała Henrykowo 1, 09-120 Nowe Miasto.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORG.2110.4.2016

Nowe Miasto, 28 listopada 2016

 

ORG.2110.4.2016

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Wójt Gminy Nowe Miasto informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, 09-120 Nowe Miasto,  ul. Apteczna 8 do zatrudnienia na stanowisku ds. gospodarki odpadami komunalnymi

 

Wybrana została PANI ALINA JASIŃSKA zamieszkała w Nowym Mieście.

 

Uzasadnienie wyboru:

Pani Alina Jasińska wykazała się dobrą znajomością i umiejętnością stosowania regulacji prawnych związanych z pracą na stanowisku ds. gospodarki odpadami komunalnymi. Wykazała się wiedzą merytoryczną udzielając Komisji na zadawane pytania wyczerpujących  i poprawnych odpowiedzi. Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.           

Pani Alina Jasińska posiada kompetencje zawodowe pozwalające realizować zadania na wymaganym poziomie.  

                                                                                 

 

/-/ Wójt Gminy Nowe Miasto

                                                                                      Sławomir Dariusz Zalewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Bandurska
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2016-12-08 15:33

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Nowe Miasto informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8 do zatrudnienia na stanowisku ds. księgowości budżetowejwybrana została PANI WIOLETA LESZCZYŃSKA

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORG.2110.2.2016

Wójt Gminy Nowe Miasto informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8 do zatrudnienia na stanowisku ds. działalności gospodarczej, kultury i sportu


wybrana została PANI IZABELA RULKOWSKA-KOWALSKA

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Nowe Miasto informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8 do zatrudnienia na stanowisku ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, inwestycji i zamówień publicznych

ORG.2110.1.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Nowe Miasto informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8 do zatrudnienia na stanowisku ds. księgowości budżetowej

ORG.2110.2.2015 INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Nowe Miasto informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Miasto do zatrudnienia na ...

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE/ KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE/ KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE/ KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE/KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32622
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-16 14:55