Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • www.monitorpolski.gov.pl
  • bezplatna pomoc prawna
  • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Czas pracy Urzędu Gminy w Nowym Mieście :

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

sobota jest dniem wolnym od pracy

Czas otwarcia Urzędu jest czasem pracy

równoznacznym z czasem obsługi interesantów

 

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz.446 .)

Art. 33 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

3. Kierownikiem urzędu jest Wójt.

4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy Wójta lub sekretarzowi gminy.

5. Kierownik urzędu wykonuje swoje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

 

Urząd jest aparatem pomocniczym wójta, nie posiadającym własnych kompetencji do podejmowania decyzji w imieniu gminy i do jej reprezentowania.

Kompetencje te posiadają tylko organy gminy ( rada i wójt).

Urząd w ramach obowiązków wójta jako organu wykonawczego gminy, zapewnia obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną rady gminy.

 

Wójt wykonuje w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych uprawnienia zwierzchnika służbowego.

Oznacza to, iż wójt jest kierownikiem zakładu pracy, wykonującym uprawnienia zawarte przede wszystkim w Kodeksie Pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych.

Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 03 pażdziernika  2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Miasto

Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Miasto

 

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-02-04 02:41
  • zmodyfikował: Tomasz Nowaliński
    ostatnia modyfikacja: 2017-04-05 19:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16215
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-05 19:41