Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Punkt Konsultacyjny

Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w 2015 roku.

W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w celu udzielania pomocy osobom uzależnionym i wsparcia członków ich rodzin, w gminie funkcjonuje punkt konsultacyjny. 

Terapeuta ds. uzależnień, psycholog, socjoterapeuta przyjmuje dwa (2) razy w tygodniu w siedzibie urzędu gminy :

                     środa w godz. 13.00 – 18.00

                     piątek w godz. 13.00 – 17.00

kontakt tel. GOPS  23) 6614955

Podstawowe zadania punktu konsultacyjnego :

                     motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego,

                     motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,

                     udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez rozmowy podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej),

                     rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

                     zadania związane z udzielaniem pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,

                     inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

                     gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

 

Informację przygotowała :

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

styczeń 2015 r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  data wytworzenia: 2015-01-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-06 17:08

Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017rok


Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Czarnecka Marianna

– przewodniczący Komisji

Jeglikowska Agnieszka

– sekretarz Komisji

Bandurska Jolanta

– członek

Bugalska Mariola

– członek

Dzięgielewska Elżbieta

– członek

Łęgowski Krzysztof

– członek

Podczaska Gabriela

– członek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jeglikowska
  data wytworzenia: 2017-01-02
 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2017-02-22 17:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11091
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-22 17:29