Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do producji rolnej

 

Każdy rolnik, chcący odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do produkcji rolnej powinien 

 • w terminie od 1 lutego br. do 2 marca br. (I tura)
 • w terminie od 1 sierpnia br. do 31 sierpnia br. (II tura)

złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Nowe Miasto wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (dla I tury od 1 sierpnia ub.r. do 31 stycznia br., dla II tury od 1 lutego br, do 31 lipca br.). Hodowca bydła chcący uzyskać dodatkowy limit musi do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek. 

W bieżącym roku kwota zwrotu będzie równa 1 zł za każdy zakupiony litr oleju, jednak w wysokości nie większej niż limit wynikający z posiadanych użytków rolnych i sztuk bydła.

Limit zwrotu podatku wynosić będzie 

 • 100,00 zł za każdy hektar użytków rolnych,
 • 30,00 zł za każdą średnio roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

 • do 30 kwietnia br. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 
 • do 31 października br. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

gotówką w kasie urzędu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A.Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-09
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-09 15:53
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-26 09:54

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-09
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-09 15:53
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-05 14:22

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ (RODO)

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE . L. Nr.  119, str. 1), dalej jako RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Nowe Miasto - 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@ugnowemiasto.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora  zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w czasie ustawowym określonym w przepisach o archiwizacji.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 8. Podanie danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i jest obowiązkowe.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

Metryka

 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2019-07-30 09:35
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-30 09:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19193
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-26 09:55