Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury – jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisany do rejestru instytucji kultury pod. poz. 1, prowadzonego przez organizatora tj. Gminę Nowe Miasto.
Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest miejscowość Nowe Miasto,
ul. Ciechanowska 17, tel. 23) 661 43 11
GOK posiada swobodę działania w granicach prawa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym prowadzenie statutowej działalności kulturalnej GOK-u koncentruje się na obszarze Gminy Nowe Miasto.
GOK jako instytucja pełni rolę propagatora kultury w Gminie Nowe Miasto, skupia swoją działalność na integrowaniu środowiska poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa mieszkańców Gminy w różnych formach kulturotwórczych, integrowaniu grup o wspólnych zainteresowaniach, na prowadzeniu działalności komercyjnej niezbędnej w utrzymaniu GOK. Działalność ta nie jest nastawiona na zysk i nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.
Finansowanie instytucji kultury polega na przekazaniu z budżetu gminy dotacji podmiotowej na poszczególne rodzaje działalności prowadzonej przez GOK.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-15 12:58
 • zmodyfikował: Tomasz Nowaliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-12 15:51

Rejestr Instytucji Kultury

Gmina Nowe Miasto prowadzi Rejest Instytucji Kultury na podtawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegoz dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostepniania  rejestru instytucji kultury(Dz.U. z dnia 20 lutego 2012r. po.189)

Zgodnie z §2 rozporządzenia Rejestr Instytucji Kultury jest prowadzony w postaci papierowej i elektronicznej pozwalającej na sporządzenia z niego  wydruków oraz uniemożliwiającej dokonanie wpisu przez osoby nieuprawnione.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-15 13:19

Metryka

 • opublikował: Tomasz Nowaliński
  data publikacji: 2019-04-29 21:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16540
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-17 13:38