Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

O Gminie

Ustawą z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, utworzono gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego na terenach wiejskich /Dz.U. Nr 49, poz.312/. Zniesiono jednocześnie dotychczasowy podział terenów wiejskich na gromady.

Gmina Nowe Miasto została utworzona na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie Nr XX/93/72 z dnia 1 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie warszawskim. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 1973 roku.
Gmina Nowe Miasto zajmuje powierzchnię 118,35 km², obejmuje 37 miejscowości, które tworzą 33 sołectwa. Wg stanu na dzień 31.12.2013 r gmina liczy 4660 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Gmina ma charakter rolniczy, z rozwijającą się małą i średnia przedsiębiorczością w szczególności w branżach : handlowej, budowlanej, ogrodniczej gastronomicznej, transportowej, stolarskiej oraz produkcji szerokiej gamy środków chemii gospodarczej. Użytki rolne znajdują się w rękach rolników indywidualnych.

W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne ok. 65 % ogółu powierzchni, użytki leśne 30 % jej powierzchni. Wśród upraw dominują zboża, ziemniaki. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla bydła i trzody chlewnej.

Ukształtowanie terenu

Gmina Nowe Miasto leży na Wysoczyźnie Ciechanowskiej, w południowej części Niziny Północnomazowieckiej należącej do pasa Nizin Środkowopolskich.

Na terenie gminy najwyższe wzniesienie /136,5 m npm/ znajduje się w północno – wschodniej części gminy, we wsi Jurzynek. Najniższe obniżenie /81,5 m npm/ występuje na południu gminy.

Różnica wysokości wynosi ponad 54 m.

Ogólna charakterystyka gleb

Na obszarze gminy przeważają gleby brunatne wyługowane. Mniejsze obszary zajmują gleby pseudobielicowe, czarne ziemie, mady i gleby bagienne. Gleby brunatne wyługowane występują na lekkich wyniesieniach terenu. Są to przede wszystkim gleby wytworzone z piasków luźnych, słabogliniastych lub gliniastych lekkich podesłanych średnio głęboko piaskiem lub gliną. Występują one na terenie całej gminy, jednak zwarte kontury tych gleb występują głównie w północnej i zachodniej części gminy.

RADNI  ORAZ OKRĘGI WYBORCZE W GMINIE

Liczba radnych ogółem                    -  15

Liczba radnych kadencji 2014-2018  -  15

Liczba okręgów wyborczych              -  15

 

GRANICE OKRĘGÓW WYBORCZYCH

Numer

okręgu

                                Granice okręgu         

 

Liczba radnych

wybieranych w okręgu

1

 

Sołectwo: Jurzyn -  Modzele- Bartłomieje:

miejscowości: Jurzyn, Modzele-Bartłomieje

Sołectwa: Jurzynek, Kubice

 

1

2

 

Sołectwa: Czarnoty, Gościmin Wielki, Zawady Stare

1

3

Sołectwa: Gucin, Karolinowo, Zawady B

1

4

Sołectwo: Anielin - Belin

miejscowości:  Anielin, Belin

Sołectwo: Szczawin – Adamowo

miejscowości: Adamowo, Szczawin

1

 

5

Sołectwa: Janopole, Latonice, Władysławowo

1

6

 

Sołectwa: Gawłowo, Gawłówek, Rostki, Zakobiel

 

1

 

7

 

Sołectwa: Grabie, Nowosiółki

Sołectwo: Popielżyn Dolny – Aleksandria

miejscowości: Aleksandria, Popielżyn Dolny

Sołectwa: Tomaszewo, Żołędowo

1

 

8

Sołectwa: Kadłubówka, Miszewo Wielkie, Przepitki, Salomonka

1

9

Sołectwa: Henrykowo, Wólka Szczawińska, Zasonie

1

10

Sołectwa: Miszewo B, Nowe Miasto-Folwark

1

11

 

Sołectwo: Nowe Miasto

miejscowość: Nowe Miasto – ulice: Ciechanowska, Kościelna, Ludowa, Targowa, Wspólna, Zacisze

1

 

12

Sołectwo: Nowe Miasto

miejscowość:  Nowe Miasto – ulice: 40-Lecia PRL, Akacjowa, Brzozowa, Długa, Grunwaldzka, Henryka Sienkiewicza, Klonowa, Leśna, Lipowa, Młodzieżowa, Piaskowa, Poprzeczna, Północna, Sosnowa, Świerkowa, Wiejska, Władysława Stanisława Reymonta

1

13

 

Sołectwo: Nowe Miasto

miejscowość: Nowe Miasto – ulice: Apteczna, Biwakowa, Cicha, Dojazd, Gościmińska, Letniskowa, Przyleśna, Spacerowa, Słoneczna, Szyszkowa, Tatarska, Wakacyjna, Wiatraczna, Wolności, Zamkowa, Zarynie

1

 

14

 

Sołectwo: Nowe Miasto

miejscowość: Nowe Miasto – ulice: Główny Rynek, Nadrzeczna, Przechodnia, Przejazd, Tylna, Warszawska, Waryńskiego, Zakroczymska, Zaułek, Zawodzie, Zielony Rynek

1

 

15

Sołectwo: Nowe Miasto

miejscowość: Nowe Miasto – ulice: Błonie, Browarna, Bursztynowa, Czernie, Graniczna, Królewska, Książęca, Kwiatowa, Ogrodowa, Piastów, Płońska, Polna, Tartaczna

1

 

              Ogółem:

15

 

 

IFORMACJE DOTYCZĄCA BEZROBOCIA

 

Liczba bezrobotnych ogółem                                   – 286 /wg stanu grudzień 2015/

Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku ogółem – 50

Stopa bezrobocia: 9,4 %

 

 

MAJĄTEK,  KTÓRYM DYSPONUJE GMINA

 

Środki trwałe:

- grunty                                                                                       -       932.341,37 zł

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi, wodociągi -  22.436.830.09 zł

- budynki i budowle                                                                   -    1.646.679,59 zł\

 

Łączny majątek Gminy /wg stanu grudzień 2015/ wynosił   -  28.330.575,06 zł

 

TRYB DZIAŁANIA W ZAKRSIE WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH

Zasady i tryb działania władz publicznych określa Statut Gminy Nowe Miasto.

Zasady i tryb działania Urzędu Gminy Nowe Miasto określa Regulamin Organizacyjny Urzędu.

 

SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNO-PRAWNYCH

Rada Gminy rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz innych ustawach i przepisach wydanych na podstawie ustaw.

Z inicjatywą uchwałodawczą podjęcia określonej uchwały może wystąpić grupa licząca co najmniej czterech radnych oraz Wójt.

Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje rady.

 

 

Informację wytworzył:

Elżbieta Zalewska

wrzesień 2016

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Zalewska
  data wytworzenia: 2016-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-23 06:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-04 19:28

Bilans Otwarcia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szczepanek
   data wytworzenia: 2016-10-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-12 19:33
  • zmodyfikował: Tomasz Nowaliński
   ostatnia modyfikacja: 2016-10-18 19:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29410
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-10-18 19:33