Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-09-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-09-22 15:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-09-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-09-24 13:49
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-09-28
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-09-28 20:10
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-10-05
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-05 13:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-10-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-15 15:45
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-10-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-21 07:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-10-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-21 20:26
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-21 20:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-10-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-29 07:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-10-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-29 07:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-10-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-29 10:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-11-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-11-19 09:31
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-12-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-03 17:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-12-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-03 17:10
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-12-14
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-14 18:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-12-14
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-15 20:13
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-12-17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-18 12:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-12-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-23 17:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-12-28
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-28 18:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-31 15:15
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-01 19:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-01 19:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-01 19:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-01 19:31
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szymańska
   data wytworzenia: 2016-01-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-11 18:44
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-01-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-15 13:26
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: elz
   data wytworzenia: 2016-01-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-15 13:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-01-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-16 07:35
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-01-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-18 20:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-01-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-25 17:28
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2016-01-27 08:09
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-01-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-01 18:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-02-09
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-09 20:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-02-09
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-09 20:55
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-02-09
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-09 20:57
 • ITI.6733.15.2015.2016.EG Zawiadomienie (PDF)
  że w dniu 11 lutego 2016 roku na wniosek Gminy Nowe Miasto z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Zasonie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 209, 211 i 100/1 o długości 1065 m, stanowiącej element rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-02-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-11 16:58
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-02-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-02-11 17:01
 • ITI. 6220.2.2016.EG Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO (PDF)
  o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z wniosku Gminy Nowe Miasto z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 300622 W w miejscowości: Nowosiółki – droga o numerze ewidencyjnym 61 i w miejscowości Żołędowo – część drogi o numerze ewidencyjnym 65 o długości 1431 m.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-03-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-03-05 07:56
 • ITI. 6220.1.2016.EG Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO (PDF)
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gmina Nowe Miasto.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-03-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-03-05 07:58
 • Zawiadomienie Wójta Gminy Nowe Miasto o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gmina Nowe Miasto. (PDF)
  Wójt Gminy Nowe Miasto, działając na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (( tekst jednolity-Dz.U.2013.poz.1235 z póżn.zm.)

  zawiadamia

  że w dniu 4 marca 2016 roku na wniosek Gminy Nowe Miasto z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-03-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-03-05 08:02
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-03-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-03-31 18:51
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-03-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-04-04 20:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-04-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-04-11 18:35
 • ITI. 6220.3.2016.EG Zawiadomienie (DOC)
  że w dniu 29 kwietnia 2016 roku na wniosek Pana Radosława Lewandowskiego RADIS Polska z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie wyciągu do nart wodnych

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-04-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-05-02 11:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-05-12
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-05-13 11:35
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-05-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-05-20 15:33
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2016-05-20 15:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-06-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-06-15 20:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-06-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-06-28 07:20
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-07-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-19 11:26
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-07-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-19 21:22
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2016-07-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-20 13:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-07-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-22 13:51
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-07-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-22 20:26
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-26 12:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-08-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-08-02 19:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-08-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-08-16 18:46
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-08-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-08-16 18:46
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-08-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-08-16 18:46
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-08-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-08-16 18:46
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-08-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-08-20 06:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-08-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-08-20 06:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-09-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-09-01 17:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-09-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-09-01 17:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-09-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-09-01 17:31
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-09-08
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-09-08 05:52
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-09-08
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-09-08 05:52
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-08-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-09-12 11:23
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-09-12
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-09-12 11:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-09-21
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-09-21 12:09
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-09-21
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-09-21 17:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-09-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-09-23 15:37
 • ITI.6733.6.2016.EG Zawiadomienie (DOC)
  Zawiadamia

  że w dniu 22 września 2016 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Płocku z dnia 12 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Grabie numerami 78/4 i 78/15 o długości 115 m od istniejącego złącza i linii kablowej.

  wydana została decyzja Nr 7/2016 o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Grabie numerami 78/4 i 78/15 o długości 115 m od istniejącego złącza i linii kablowej.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-09-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-09-23 15:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-09-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-09-23 15:40
 • ITI.6733.4.2016.EG Zawiadomienie (DOC)
  Zawiadamia

  że w dniu 22 września 2016 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Aleksandria numerami 116/35 i 158 o długości 125 m od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na działce nr 116/35

  wydana została decyzja Nr 5/2016 o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Aleksandria numerami 116/35 i 158 o długości 125 m od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na działce nr 116/35.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-09-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-09-23 15:40
 • ITI.6733.3.2016.EG Zawiadomienie (DOC)

  Zawiadamia

  że w dniu 22 września 2016 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Płocku z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr ITI.6733.12.2015.EG z dnia 17 grudnia 2015 roku dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Wólka Szczawińska numerami 175, 172/7, 168 153 i 155 o długości 594 m, budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Wólka Szczawińska numerem 168 i budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Wólka Szczawińska numerami 165/25, 165/24, 165/4, 165/18, 165/22, 163/22, 163/21, 163/5 i 163/15 o długości 1592 m

  w zakresie zmiany przebiegu trasy linii kablowej SN z terenu działek nr nr 175, 172/7, 168, 153 i 155 położonych we wsi Wólka Szczawińska na teren działek nr nr 172/7, 175 i 168 o długości 587 m

  wydana została decyzja Nr 4/2016 o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr ITI.6733.12.2015.EG z dnia 17 grudnia 2015 roku dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Wólka Szczawińska numerami 175, 172/7, 168 153 i 155 o długości 594 m, budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Wólka Szczawińska numerem 168 i budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Wólka Szczawińska numerami 165/25, 165/24, 165/4, 165/18, 165/22, 163/22, 163/21, 163/5 i 163/15 o długości 1592 m

  w zakresie zmiany przebiegu trasy linii kablowej SN z terenu działek nr nr 175, 172/7, 168, 153 i 155 położonych we wsi Wólka Szczawińska na teren działek nr nr 172/7, 175 i 168 o długości 587 m.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-09-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-09-23 15:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-10-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-07 12:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-10-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-10-07 12:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-10-26
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2016-10-26 17:26
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-11-10
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2016-11-10 15:48
 • ITI. 6220.6.2016.EG Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO (PDF)
  o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjne wszczętego z wniosku Gminy Nowe Miasto z dnia 6 października 2016 roku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ITI. 6220.1.2016.EG wydanej przez Wójta Gminy Nowe Miasto w dniu 4 marca 2016 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-11-10
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2016-11-10 15:49
 • ITI. 6220.1.2016.EG Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO (PDF)
  o wydaniu decyzji uchylającej ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr ITI. 6220.1.2016.EG wydaną przez Wójta Gminy Nowe Miasto w dniu 4 marca 2016 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-11-21
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2016-11-21 16:55
 • ITI. 6220.7.2016.EG Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocz (PDF)
  zawiadamiam strony

  że na wniosek Gminy Nowe Miasto z dnia 22 listopada 2016 roku zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto na terenie działek nr nr w obrębie geodezyjnym Nowe Miasto: 74; 122; 123; 125; 127; 128; 129/1, 129/2; 129/5; 131; 132; 133/2; 133/4; 133/5; 133/6; 140; 141; 142/8; 143/3; 143/5; 143/6; 143/7; 143/8; 143/9; 143/10; 143/11; 143/12; 144; 145/1; 145....

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-11-22
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2016-11-22 18:27
 • ITI.6733.10.2016.EG OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania (PDF)
  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity- Dz. U. 2015r. poz. 199 z póżn.zm. )

  Wójt Gminy Nowe Miasto
  zawiadamia,

  że tut. organ zakończył postępowanie dowodowe z wniosku ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna w Gdańsku z dnia 5 września 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr nr 131/3, 131/5, 129 i 131/4 położonych we wsi Nowe Miasto Folwark i 351 położonej we wsi Janopole, wraz z kablową rozdzielnicą szafową ...

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-11-29
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2016-11-29 17:42
 • ITI.6733.11.2016.EG OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania (PDF)

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity- Dz. U. 2015r. poz. 199 z póżn.zm. )

  Wójt Gminy Nowe Miasto
  zawiadamia,

  że tut. organ zakończył postępowanie dowodowe z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku z dnia 6 października 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Gawłówek numerem 52/1 o długości trasy około 267 m celem zasilania budynków na działkach nr nr 7/10 i 119/1 położonych we wsi Gawłówek i nr 1/1 położonej we wsi Gawłowo i przystąpi do rozpatrzenia materiału dowodowego.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-11-29
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2016-11-29 17:44
 • ITI.6733.9.2016.EG OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania (PDF)
  Wójt Gminy Nowe Miasto
  zawiadamia,

  że tut. organ zakończył postępowanie dowodowe z wniosku ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna w Gdańsku z dnia 11 sierpnia 2016 roku zmodyfikowanego w dniu 12 października 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbiórce stanowiska słupowego (trójnoga) linii napowietrznej średniego napięcia na granicy działek nr nr 126/1 i 127/2 położonych we wsi Nowe Miasto Folwark, budowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-11-29
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2016-12-01 15:09
 • ITI.6220.7.2016.EG P o s t a n o w i e n i e (PDF)
  P o s t a n a w i a m
  Nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto na terenie działek w obrębie geodezyjnym:
  Obręb Nowe Miasto: 74; 122; 123; 125; 127; 128; 129/1, 129/2; 129/5; 131; 132; 133/2; 133

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-12-08
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2016-12-08 15:42
 • ITI. 6220.7.2016.EG Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO o zakończeniu postępowania dowodowego (PDF)
  zawiadamiam
  że tut. organ zakończył postępowanie dowodowe z wniosku Gminy Nowe Miasto z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto na terenie działek nr nr w obrębie geodezyjnym Nowe Miasto:

  74; 122; 123; 125; 127; 128; 129/1, 129/2; 129/5; 131; 132; 133/2; 133/4; 133/5; 133/6; 140; 141; 142/8; 143/3; 143/5; 143/6; 143/7; 143/8; 143/9; 143/10; 143/11; 143/12; 144; 145/1

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-12-08
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2016-12-08 15:44
 • Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO (DOC)
  o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z wniosku Gminy Nowe Miasto z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szymańska
   data wytworzenia: 2016-12-08
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2016-12-08 15:46
 • ITI.6733.12.2016.EG OBWIESZCZENIE (PDF)

  Wójt Gminy Nowe Miasto
  zawiadamia,

  że, w związku toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia i szafek pomiarowych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Grabie numerami 13, 293 i 294, 38/1 i 38/2 o długości trasy ok. 472 m od istniejącego słupa zlokalizowanego na działce nr 13 do projektowanych szafek pomiarowych niskiego napięcia zlokalizowanych na działkach nr nr 38/1 i 38/2 do zasilania budynków położonych na działkach nr nr 38/1, 38/2 i 38/3 w miejscowości Grabie

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-12-16
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2016-12-16 12:24
 • ITI.6733.13.2016.EG OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (PDF)
  Wójt Gminy Nowe Miasto
  zawiadamia,


  że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia budowie linii napowietrznej niskiego napięcia, przyłącza napowietrznego ze złączem napowietrznym do zasilania w energię elektryczną obiektów zlokalizowanych na działce nr 160 w miejscowości Zasonie polegającej na montażu projektowanej linii napowietrznej niskiego napięcia o długości 15,0 m od istniejącego słupa nr 4 zlokalizowanego na granicy działek nr nr 123/1 i 124 w miejscowości Zasonie nad drogą powiatową nr 208 do projektowanego słupa nr 5 na działce nr 160 w miejscowości Zasonie, budowie linii napowietrznej niskiego napięcia od projektowanego słupa nr 5 do projektowanego słupa nr 6 o długości 59,0 m przez działkę nr 160.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-12-16
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2016-12-16 12:27
 • ITI.6733.7.2016.EG OBWIESZCZENIE (PDF)
  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity- Dz. U. 2016r. poz. 778)

  Wójt Gminy Nowe Miasto
  zawiadamia,

  że podaniem z dnia 16 grudnia 2016 roku ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 Oddział w Płocku wystąpił o wycofanie Jego wniosku z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Grabie numerami 14, 38/1, 38/2, 293 i 294 o długości trasy ok. 381 m od istniejącego słupa zlokalizowanego na działce nr 14 do projektowanych

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-12-19
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2016-12-19 15:18
 • ITI.6733.10.2016.EG Zawiadomienie (PDF)
  Zawiadamia

  że w dniu 21 grudnia 2016 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z dnia 5 września 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr nr 131/3, 131/5, 129 i 131/4 położonych we wsi Nowe Miasto Folwark i 351 położonej we wsi Janopole, wraz z kablową

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-12-21
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2016-12-21 17:12
 • ITI.6733.11.2016.EG Zawiadomienie (PDF)
  Zawiadamia

  że w dniu 21 grudnia 2016 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z dnia 6 października 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia i kablowych rozdzielić szafowych nn oraz szafki pomiarowej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Gawłówek numerem 52/1 o długości trasy około 267 m celem zasilania budynków na działkach nr nr 7/10 i 119/1 położonych we wsi Gawłówek i nr 1/1 położonej we wsi Gawłowo

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-12-21
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2016-12-21 17:16
 • ITI. 6220.7.2016.EG Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO (PDF)
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gmina Nowe Miasto.

  Zawiadamiam, że tut. organ decyzją Nr ITI.6220.7.2016.EG
  z dnia 28 grudnia 2016 roku ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gmina Nowe Miasto.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-12-28
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2016-12-28 11:08
 • ITI. 6220.7.2016.EG Zawiadomienie (PDF)
  zawiadamia

  że w dniu 28 grudnia 2016 roku na wniosek Gminy Nowe Miasto z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-12-28
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2016-12-28 11:11
 • ITI.6733.9.2016.2017.EG Zawiadomienie (PDF)
  Zawiadamia

  że w dniu 3 stycznia 2017 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z dnia 11 sierpnia 2016 roku zmodyfikowanego w dniu 12 października 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbiórce stanowiska słupowego (trójnoga) linii napowietrznej średniego napięcia na granicy działek nr nr 126/1 i 127/2 położonych we wsi Nowe Miasto Folwark, budowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-01-03
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-01-03 17:46
 • ITI.6733.13.2016.2017.EG OBWIESZCZENIE (PDF)
  Wójt Gminy Nowe Miasto
  zawiadamia,

  że, w związku toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzn

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-01-09
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-01-10 17:31
 • ITI.6733.7.2016.2017.EG Zawiadomienie (PDF)
  Zawiadamia

  że w dniu 9 stycznia 2017 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 Oddział w Płocku z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wycofania wniosku z dnia 14 lipca 2016 roku o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Grabie numerami 14, 38/1, 38/2, 293 i 294 o długości trasy ok. 381 m od istniejącego słupa zlokalizowanego na działce

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-01-09
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-01-10 17:34
 • ITI.6733.12.2016.2017.EG OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania (PDF)
  Wójt Gminy Nowe Miasto
  zawiadamia,

  że tut. organ zakończył postępowanie dowodowe z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia i szafek pomiarowych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Grabie numerami 13, 293 i 294, 38/1 i 38/2 o długości trasy ok. 472 m od istniejącego słupa zlokalizowanego na działce

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-01-11
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-01-11 17:52
 • ITI.6733.13.2016.2017.EG OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania (PDF)

  Wójt Gminy Nowe Miasto
  zawiadamia,

  że tut. organ zakończył postępowanie dowodowe z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia budowie linii napowietrznej

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-01-26
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-01-26 15:23
 • ITI.6733.12.2016.2017.EG Zawiadomienie (PDF)
  Zawiadamia

  że w dniu 30 stycznia 2017 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia i szafek pomiarowych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Grabie numerami 13, 293 i 294, 38/1 i 38/2 o długości trasy ok. 472

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-01-30
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-01-30 18:44
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r (PDF)
  o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-02-02
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-02-03 08:10
 • ITI.6733.14.2016.2017.EG OBWIESZCZENIE (PDF)
  że, w związku toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku Pani Beaty Wróbel, Pana Piotra Wróbel, Pana Jerzego Sepioła, Pana Marcina Klimasara i Pana Ryszarda Olesińskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Aleksandria numerem 158 o długości 80,0 m.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-02-07
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-02-07 17:07
 • ITI.6733.13.2016.2017.EG Zawiadomienie (PDF)
  Zawiadamia

  że w dniu 15 lutego 2017 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106 z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia budowie linii napowietrznej niskiego napięcia, przyłącza napowietrznego ze złączem napowietrznym do zasilania w energię elektryczną obiektów zlokalizowanych na działce nr 160 w miejscowości Zasonie polegającej na montażu projektowanej linii napowietrznej niskiego napięcia o długości 15,0 m od istniejącego słupa nr 4 zlokalizowanego na granicy działek

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-02-15
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-02-15 17:00
 • ITI.6733.1.2017.EG OBWIESZCZENIE (PDF)
  Wójt Gminy Nowe Miasto
  zawiadamia,

  że, w związku toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbiórce i budowie słupa linii napowietrznej niskiego napięcia na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Gościmin Wielki numerem 291, budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Gościmin Wielki numerami 291, 489, 143/1, 143/3 i 143/4

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-03-02
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-03-02 18:15
 • ITI.6733.14.2016.2017.EG OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania (PDF)
  że tut. organ zakończył postępowanie dowodowe z wniosku Pani Beaty Wróbel, Pana Piotra Wróbel, Pana Jerzego Sepioła, Pana Marcina Klimasara i Pana Ryszarda Olesińskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Aleksandria numerem 158 o długości 80,0 m i przystąpi do rozpatrzenia materiału dowodowego.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-03-06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-03-06 20:48
 • ITI.6733.2.2017.EG OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (PDF)
  że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Henrykowo numerami 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10 i 83/11 od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na działkach nr nr 83/1 i 83/2 do zasilania w energię elektryczną działek nr nr 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10 i 83/11

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-03-16
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-03-16 15:25
 • ITI.6733.14.2016.2017.EG Zawiadomienie (PDF)
  Zawiadamia

  że w dniu 27 marca 2017 roku na wniosek Pani Beaty Wróbel, Pana Piotra Wróbel, Pana Jerzego Sepioła, Pana Marcina Klimasara i Pana Ryszarda Olesińskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Aleksandria numerem 158 o długości 80,0 m

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-03-27
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-03-27 18:17
  • zmodyfikował: Tomasz Nowaliński
   ostatnia modyfikacja: 2017-03-27 18:18
 • ITI.6733.3.2017.EG OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (PDF)
  że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo –pomiarowymi i przebudowie

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-04-03
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-04-03 20:51
 • ITI.6733.3.2017.EG OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (PDF)

  że, w związku toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Henrykowo numerami 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10 i 83/11 od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na działkach nr nr 83/1 i 83/2

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-04-03
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-04-03 20:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-04-04
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-04-05 19:22
 • Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla przedszkoli (PDF)
  Nowe Miasto, 01 kwietnia 2017  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 1 Gmina Nowe Miasto ogłasza, że podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla przedszkoli obliczona na dzień 01 kwietnia 2017 roku wynosi 7 620,00 zł tj. 635,00 zł miesięcznie.
  Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2016 roku w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto wynosi 125

  Metryka

  • data wytworzenia: 2017-04-03
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-04-18 15:57
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-04-20
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-04-20 18:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-04-24
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-04-24 15:32
 • Informacja – 2 maja 2017 r. Urząd Gminy w Nowym Mieście nieczynny (PDF)
  Informacja – 2 maja 2017 r. Urząd Gminy w Nowym Mieście nieczynny  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Nowe Miasto dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowe Miasto oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście w zamian za święto przypadające w sobotę, dzień 2 maja 2017 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Mieście oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście.
  W związku z powyższym będą one w tym dniu nieczynne.

  Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Kowalska Rulkowska
   data wytworzenia: 2017-04-25
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-04-25 20:13
  • zmodyfikował: Tomasz Nowaliński
   ostatnia modyfikacja: 2017-04-28 12:39
 • O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie usuwania drzew i krzewów oraz określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Nowe Miasto - konsultacje społeczne (DOCX)
  Informuje się, że:

  1. Został przygotowany projekt uchwały Rady Gminy Nowe Miasto w sprawie określenia dodatkowych zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości oraz określenia stawek opłat za 1cm obwodu usuwanego drzewa
  2. Przedmiotem projektu uchwały jest rozszerzenie zwolnień od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, które zostały określone W art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafał Kawecki
   data wytworzenia: 2017-04-28
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-04-28 15:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafał Kawecki
   data wytworzenia: 2017-04-28
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-04-28 15:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-05-08
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-05-09 15:57
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szymańska
   data wytworzenia: 2017-05-11
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-05-11 18:13
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szymańska
   data wytworzenia: 2017-05-12
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-17 20:46
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szymańska
   data wytworzenia: 2017-05-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-01 19:29
 • ITI.6722.1.2017.EG OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWE MIASTO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (PDF)
  zawiadamiam

  o podjęciu przez Radę Gminy Nowe Miasto uchwały Nr 162/XXV/2017 z dnia 30 marca 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Nowe Miasto numerem 165/4.

  W ramach procedury planistycznej będzie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla w/w planu miejscowego.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-06-13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-13 19:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-06-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-16 14:28
 • ITI.6220.5.2016.2017.EG Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa (PDF)
  informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego w obudowie kontenerowej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Miszewo Wielkie numerem 374/4.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-06-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-21 20:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-06-28
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-06-28 19:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-07-13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-13 20:03
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-14 22:31
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-07-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-25 19:49
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-07-31
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-07-31 17:31
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-07-31
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-07-31 17:33
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-07-31
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-07-31 17:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-08-10
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-08-11 20:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-08-16
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-08-16 19:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-08-17
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-08-17 20:27
 • ITI.6220.5.2016.2017.EG Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o ponowieniu postępowania z udziałem społeczeństwa (PDF)
  Wójt Gminy Nowe Miasto

  informuje o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego w obudowie kontenerowej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Miszewo Wielkie numerem 374/4.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-08-22
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-08-23 19:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-08-23
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-08-23 19:21
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-08-23
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-08-23 19:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-08-28
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-08-28 18:46
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-09-04
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-09-04 15:22
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-09-05
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-09-05 21:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szymańska
   data wytworzenia: 2017-09-08
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-09-08 19:19
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-09-13
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-09-13 15:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-09-14
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-09-14 18:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-09-20
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-09-20 15:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-09-27
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-09-27 10:01
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-02 19:58
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-10-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-04 19:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-10-05
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-10-05 17:22
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-10-17
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-10-17 14:13
 • Metryka

  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-10-20 15:53
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-10-25
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-10-25 20:07
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-10-25
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-10-25 20:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szymańska
   data wytworzenia: 2017-10-26
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-10-26 15:16
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szymańska
   data wytworzenia: 2017-11-03
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-11-03 13:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-11-07
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-11-07 06:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-11-13
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-11-13 15:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-11-16
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-11-16 18:04
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-11-17
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-11-17 16:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szymańska
   data wytworzenia: 2017-11-20
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-11-20 13:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-11-24
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-11-24 15:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-11-24
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-11-24 15:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-12-01
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-12-01 14:22
  • zmodyfikował: Tomasz Nowaliński
   ostatnia modyfikacja: 2017-12-01 14:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-12-05
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-12-05 12:44
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-12-11
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-12-11 19:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-12-13
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-12-13 15:19
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-12-19
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2017-12-19 09:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2017-12-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-12-27 15:36
 • Metryka

  • opublikował: Tomasz Nowaliński
   data publikacji: 2020-12-03 19:26

2018

2019/2020

2021