Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

 

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie wynika z zapisów  art. 22 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity-Dz.U.2013.poz.1235 z póżn.zm.). W myśl art. 23 ust. 1 w/w ustawy, publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zwierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Numer

karty

Nazwa dokumentu

Data publikacji

 

1/2015

 

 

 

 

 

 

 

2/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

3/2015

 

 

4/2015

 

 

1/2016

 

 

 

 

 

 

2/2016

 

 

 

 

 

3/2016

 

 

 

 

 

 

 

4/2016

 

 

 

 

 

 

 

5/2016

 

postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej waz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Wyrzyki numerem 94/1, gmina Świercze

 

 

o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia wszczętego z wniosku  Alma Viento Sp. z o.o. z dnia  8 maja 2015 roku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej waz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Wyrzyki numerem 94/1, gmina Świercze

 

 

 

 

 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto

 

projekt prognozy oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto

 

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 300622 W w miejscowości: Nowosiółki – droga o numerze ewidencyjnym 61 i w miejscowości Żołędowo – część drogi o numerze ewidencyjnym 65 o długości 1431 m.

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wyciągu do nart wodnych zlokalizowanego nad brzegami zalewu Nowomiejskiego i rzeki Sona w Nowym Mieście na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 999/7, 997/2 i 234 w Nowym Mieście Folwark na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 328/11, 328/2 oraz dwóch kontenerów gospodarczych służących jako zaplecze techniczno-gospodarcze

 

 

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 300622 W w miejscowości: Nowosiółki – droga o numerze ewidencyjnym 61 i w miejscowości Żołędowo –  część drogi  o numerze ewidencyjnym 65 o długości 1431 m. Początek odcinka stanowi km 0+000 a koniec odcinka stanowi km 1+431.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto.

5.10.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

27.10.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2015r.

 

 

22.12.2015r.

 

 

29.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

29.02.2016

 

 

 

 

29.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

04.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

04.03.2016

 

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-10-05
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-10-06 07:53
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-12-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-23 17:30
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2015-12-23 17:33
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-12-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-01 19:10
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2016-01-01 19:13
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-01 19:34
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2016-01-01 19:35
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-01 19:34
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2016-01-01 19:38
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-12-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-23 17:31
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2015-12-23 17:33
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-12-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-01 19:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2015-12-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-23 17:36
 • Karta nr 1/2016 (DOCX)
  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-02-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-03-01 07:27
 • Karta nr 2/2016 (DOCX)
  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 300622 W w miejscowości: Nowosiółki – droga o numerze ewidencyjnym 61 i w miejscowości Żołędowo – część drogi o numerze ewidencyjnym 65 o długości 1431 m.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-02-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-03-01 07:27
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2016-03-01 07:46
 • Karta nr 3/2016 (DOCX)
  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wyciągu do nart wodnych zlokalizowanego nad brzegami zalewu Nowomiejskiego i rzeki Sona w Nowym Mieście na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 999/7, 997/2 i 234 w Nowym Mieście Folwark na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 328/11, 328/2 oraz dwóch kontenerów gospodarczych służących jako zaplecze techniczno-gospodarcze

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-02-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-03-01 07:27
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2016-03-01 07:45
 • Karta nr 4/2016 (PDF)
  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 300622 W w miejscowości: Nowosiółki – droga o numerze ewidencyjnym 61 i w miejscowości Żołędowo – część drogi o numerze ewidencyjnym 65 o długości 1431 m. Początek odcinka stanowi km 0+000 a koniec odcinka stanowi km 1+431.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-03-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-03-05 17:32
 • Karta nr 5/2016 (PDF)
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Giżyńska
   data wytworzenia: 2016-03-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-03-05 17:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5497
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-05 17:37