Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Umorzenie zaległości podatkowej

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PODSTAWA PRAWNA

Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 2002r. Ordynacja podatkowa

WYMAGANE DOKUMENTY

Podatnik będący osobą fizyczną nie prowadzący działalności gospodarczej, ani rolniczej zobowiązany jest do złożenia nw. dokumentów:

 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym 
 3. Dowody obrazujących aktualną sytuację finansową, majątkową i rodzinną - uzyskiwanych dochodów własnych oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (tj.: zeznania podatkowego za poprzedni rok, aktualnych zaświadczeń z zakładu pracy, odcinków rent, emerytur, wyciągów z rachunków bankowych, decyzji przysądzających świadczenia z pomocy społecznej) oraz wydatków własnych, a także osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. rachunków za opłaty spłat kredytów, pożyczek, wydatków na leki) oraz innych dokumentów potwierdzających informacje wskazane w oświadczeniu

Podatnik będący osobą fizyczną posiadający gospodarstwo rolne/prowadzący działalność rolniczą zobowiązany jest do złożenia nw. dokumentów:

 1. Wniosek wraz z  uzasadnieniem
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym 
 3. Dowody obrazujących aktualną sytuację finansową, majątkową i rodzinną - uzyskiwanych dochodów własnych oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (tj.: zeznania podatkowego za poprzedni rok, aktualnych zaświadczeń z zakładu pracy, odcinków rent, emerytur, wyciągów z rachunków bankowych, decyzji przysądzających świadczenia z pomocy społecznej) oraz wydatków własnych, a także osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. rachunków za opłaty spłat kredytów, pożyczek, wydatków na leki) oraz innych dokumentów potwierdzających informacje wskazane w oświadczeniu
 4. Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę - de minimis w rolnictwie
 5. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis
 6. Oświadczenie posiadacza gospodarstwa o nieprowadzeniu działalności rolniczej
 7. Oświadczenie rolnika o wykorzystywaniu produktów

W przypadku wykorzystywania produktów rolnych tylko na potrzeby własne bądź nieprowadzenia działalności rolniczej  - dokumenty dotyczące pomocy de minimis (poz.4,5) nie są wymagane

 1.  

Podatnik będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do złożenia nw. dokumentów:

 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym
 3. Dowody obrazujących aktualną sytuację finansową, majątkową i rodzinną - uzyskiwanych dochodów własnych oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (tj.: zeznania podatkowego za poprzedni rok, aktualnych zaświadczeń z zakładu pracy, odcinków rent, emerytur, wyciągów z rachunków bankowych, decyzji przysądzających świadczenia z pomocy społecznej) oraz wydatków własnych, a także osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. rachunków za opłaty, spłat kredytów, pożyczek, wydatków na leki) oraz innych dokumentów potwierdzających informacje wskazane w oświadczeniu
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 5. Zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
 6. Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i informacje finansowe za okres 3 ostatnich lat podatkowych (rachunek zysków i start, bilans), sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w oparciu o przyjętą formę rozliczenia dochodów

Organ podatkowy w celu zweryfikowania informacji podanych przez podatnika w oświadczeniu o stanie majątkowym, może żądać dodatkowych dokumentów (np. zaświadczenie z US o dochodach, odcinek emerytury, renty, w przypadku bezrobotnych – zaświadczenie o zarejestrowaniu w PUP, rachunki za prąd, wodę, itp.) 

OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Bugalski
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Adam Bugalski
  data publikacji: 2015-06-08 11:44
 • zmodyfikował: Adam Bugalski
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-01 14:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15280
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-01 14:54