Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

SEKRETARZ GMINY- Mariola Bugalska

pokój nr 1

email: mbugalska@ugnowemiasto.pl

telefon (23)661 49 25

 

Sekretarz Gminy wykonuje wyznaczone przez Wójta zadania, zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, a w szczególności:

 

 1. Opracowuje projekty regulaminów Urzędu i kontroluje jego funkcjonowanie.
 2. Przedkłada Wójtowi propozycje dotyczące usprawniania pracy Urzędu oraz wdraża nowe metody zarządzania.
 3. Dokonuje kontroli wewnętrznej w zakresie organizacji i funkcjonowania stanowisk pracy w Urzędzie.
 4. Nadzoruje prawidłowy obieg, ewidencję i przechowywanie dokumentów.
 5. Ustala zastępstwa pracowników w czasie urlopu i innych nieobecności w pracy.
 6. Nadzoruje jakość i terminowość załatwiania skarg, wniosków  i interpelacji.
 7. Sprawuje nadzór nad przygotowywaniem projektów Statutów, uchwał Rady, zarządzeń Wójta i innych aktów prawnych.
 8. Koordynuje i wykonuje zadania związane z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu  i Senatu RP, Wójta, samorządu gminy, powiatu, województwa, referendami ogólnokrajowymi i lokalnymi w ramach obowiązków urzędnika wyborczego.
 9. Koordynuje sprawy związane ze spisami powszechnymi - ludności,  rolnym itp.
 10. Przyjmuje ustne oświadczenia spadkodawcy.
 11. Sprawuje nadzór nad właściwą obsługą interesantów.
 12. Udziela informacji w zakresie załatwiania spraw i kompetencjach Urzędu.
 13. Nadzoruje przygotowanie informacji o gminie do Biuletynu Informacji Publicznej, na stronę internetową gminy i tablice ogłoszeń .
 14. Wykonuje zadania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.
 15.  Nadzoruje i wykonuje zadania z zakresu oświaty.
 16. Wykonuje inne zadania wynikające z poleceń lub upoważnień Wójta.

Sekretarz Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzina pracy urzędu.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-06 20:28
 • zmodyfikował: Tomasz Nowaliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-29 13:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7526
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-08-29 13:57