Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • www.monitorpolski.gov.pl
  • bezplatna pomoc prawna
  • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Straż Gminna

Straż Gminna (Miejska) - umundurowana formacja samorządowa, która spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, realizując na podstawie ustaw i aktów prawa miejscowego zadania w zakresie ochrony porządku publicznego. Szczegółowy zakres zadań i uprawnień Straży Gminnej (Miejskiej) reguluje Ustawa o strażach gminnych.

Informacje podstawowe:

Nazwa: Straż Gminna Gminy Nowe Miasto

Siedziba: Urząd Gminy w Nowym Mieście, 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, pok. Nr 16, tel. (23) 661-49-43

E-mail: jwardzynski@ugnowemiasto.pl

Status organizacyjny: samodzielne stanowisko w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy

Data powołania: 18.05.1998r.

Ilość etatów: ½

 

Podstawowe akty prawne dot. funkcjonowania SG:

 

1.    Ustawa z 1997.08.29 o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 706 ze zm.)

2.    Rozporządzenie z 1998.07.28 odnośnie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. 1998 nr 112 poz. 713 ze zm.);

3.    Rozporządzenie z 1998.12.18 określające szczegółowe zasady współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1108);

4.    Rozporządzenie z 2003.04.01 odnośnie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 611);

5.    Rozporządzenie z 2003.11.17 odnośnie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2026 ze zm.);

6.    Ustawa z 2008.11.21 o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016  r. poz. 902 ze zm.);

7.    Rozporządzenie z 2008.07.18 odnośnie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. 2008 nr 132 poz. 841 ze zm.);

8.    Rozporządzenie z 2009.12.21 odnośnie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży (Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1773 ze zm.);

9.    Rozporządzenie z 2009.12.18 odnośnie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1722 ze zm.);

10.   Rozporządzenie z 2009.12.17 o szkoleniach podstawowych strażników gminnych (miejskich) ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 1511)

11.  Rozporządzenie z 2009.11.12 odnośnie zakresu i sposobie prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1502)

 

Nowe Miasto, kwiecień 2018

Opracował: Juliusz Wardzyński

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Juliusz Wardzyński
    data wytworzenia: 2018-04-27
  • opublikował: Tomasz Nowaliński
    data publikacji: 2018-04-30 08:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6961
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-10-12 19:38