Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Nowym Mieście

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • bezplatna pomoc prawna
 • http://edziennik.mazowieckie.pl/

Przejdź do: www.ugnowemiasto.pl

Treść strony

Obecna strona od dnia 01.01.2022 r jest wersją archiwalną. Aktualna strona BIP Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto dostępna jest pod adresem: http://bipnowemiasto.pl

 

 


W Państwa ręce oddajemy praktyczny zbiór informacji i dokumentów, określonych zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej jest podstawowym elementem do pełnego i kompleksowego wykorzystania nowoczesnych, teleinformatycznych środków komunikacji pośredniczących w kontaktach pomiędzy urzędem a społeczeństwem.

Mapa Gminy Nowe Miasto / Mapa Nowego Miasta

 • -

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-10-04 15:41
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2014-10-04 15:52
 • -

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-10-04 15:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2014-10-04 15:51

§ Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 782, poz. 1198), w myśl art 4 nakłada na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz organy samorządu terytorialnego mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 28 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526)

Wszystkie informacje publiczne, zarówno te, które znajdziecie Państwo w niniejszym biuletynie jak i inne tu nie publikowane, są udostępnione w Urzędzie Gminy lub w jednostkach organizacyjnych w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Zalewska
  data wytworzenia: 2015-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-17 08:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-17 08:50

Utworzenie Gminy Nowe Miasto - 01 grudnia 1972r

 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 383150
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-08 06:55